DOMANART.pl

Powrót

Kolorowanie elementów

Kilka technik kolorowania elementów na stronie.

Właściwość fill

Powiedzmy, że mamy img z ikonką. Najlepiej taką ikonkę wrzucić bezpośrednio w HTML jako kod svg. Wtedy wystarczy zmienić właściwość fill. Tak by było w normalnych warunkach. Ja najczęściej do takich przypadków korzystam ze strony http://bootstrap-icons.click/, którą kiedyś sobie zrobiłem. Ale nie trzeba z niej korzystać. Ja dodatkowo często korzystam ze stron: https://heroicons.com/ https://iconoir.com/ https://tabler-icons.io/ https://icones.js.org/.

Gdy skopiowana ikona jest porządnie stworzona, wtedy najczęściej posiada właściwość fill="currentColor". Oznacza on, że kolor ikony będzie taki sam jak właściwość color danego elementu:


.icon-inline {
  color: red;
}

.icon-inline svg {
  width: 60px;
  height: 60px;
}

<div class="icon-inline">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-chat-square-text-fill" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M0 2a2 2 0 0 1 2-2h12a2 2 0 0 1 2 2v8a2 2 0 0 1-2 2h-2.5a1 1 0 0 0-.8.4l-1.9 2.533a1 1 0 0 1-1.6 0L5.3 12.4a1 1 0 0 0-.8-.4H2a2 2 0 0 1-2-2V2zm3.5 1a.5.5 0 0 0 0 1h9a.5.5 0 0 0 0-1h-9zm0 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h9a.5.5 0 0 0 0-1h-9zm0 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h5a.5.5 0 0 0 0-1h-5z"></path>
  </svg>
</div>

Zmiana koloru ikony jako tła

Czasami będziemy chcieli ikonę jako tło. W takim przypadku musimy zakodować kod ikony svg na odpowiedni format, który możemy użyć w CSS. I tutaj przydaje się użycie mojej strony, ponieważ każda ikona ma opcję “CSS”, która właśnie do tego służy. Jeżeli znajdziesz swoją ikonę na innej strony, jej kod wystarczy skonwertować za pomocą strony https://yoksel.github.io/url-encoder/. W tej technice currentColor nie zadziała. Zamiast tego wstawię tam odpowiedni kolor:


<span class="icon"></span>

Użycie maski

Kolejna odmiana powyższej techniki to nie kolorowanie samej ikony, co użycie jej jako maski dla elementu, któremu ustawiamy tło. Dzięki temu w bardzo prosty sposób możemy zmieniać kolor takiej ikony:


<button class="button">
  <div class="icon-add">
  Dodaj
</button>

%icon {
  display: inline-flex;
  width: 60px;
  height: 60px;
  -webkit-mask: $image;
  -webkit-mask-position: center;
  -webkit-mask-size: 20px;
  -webkit-mask-repeat: no-repeat;
  mask: $image;
  mask-position: center;
  mask-size: 20px;
  mask-repeat: no-repeat;
  background-color: currentColor;
}

.icon-add {
  @extend %icon;

  $image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='16' height='16' fill='black' class='bi bi-chat-square-text-fill' viewBox='0 0 16 16'%3E %3Cpath d='M0 2a2 2 0 0 1 2-2h12a2 2 0 0 1 2 2v8a2 2 0 0 1-2 2h-2.5a1 1 0 0 0-.8.4l-1.9 2.533a1 1 0 0 1-1.6 0L5.3 12.4a1 1 0 0 0-.8-.4H2a2 2 0 0 1-2-2V2zm3.5 1a.5.5 0 0 0 0 1h9a.5.5 0 0 0 0-1h-9zm0 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h9a.5.5 0 0 0 0-1h-9zm0 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h5a.5.5 0 0 0 0-1h-5z'%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E");
  -webkit-mask-image: $image;
  mask-image: $image;
}

.icon-ring {
  @extend %icon;

  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24' stroke-width='2' stroke='currentColor' fill='none' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'%3E%3Cpath stroke='none' d='M0 0h24v24H0z' fill='none'%3E%3C/path%3E%3Cpath d='M17.451 2.344a1 1 0 0 1 1.41 -.099a12.05 12.05 0 0 1 3.048 4.064a1 1 0 1 1 -1.818 .836a10.05 10.05 0 0 0 -2.54 -3.39a1 1 0 0 1 -.1 -1.41z' stroke-width='0' fill='currentColor'%3E%3C/path%3E%3Cpath d='M5.136 2.245a1 1 0 0 1 1.312 1.51a10.05 10.05 0 0 0 -2.54 3.39a1 1 0 1 1 -1.817 -.835a12.05 12.05 0 0 1 3.045 -4.065z' stroke-width='0' fill='currentColor'%3E%3C/path%3E%3Cpath d='M14.235 19c.865 0 1.322 1.024 .745 1.668a3.992 3.992 0 0 1 -2.98 1.332a3.992 3.992 0 0 1 -2.98 -1.332c-.552 -.616 -.158 -1.579 .634 -1.661l.11 -.006h4.471z' stroke-width='0' fill='currentColor'%3E%3C/path%3E%3Cpath d='M12 2c1.358 0 2.506 .903 2.875 2.141l.046 .171l.008 .043a8.013 8.013 0 0 1 4.024 6.069l.028 .287l.019 .289v2.931l.021 .136a3 3 0 0 0 1.143 1.847l.167 .117l.162 .099c.86 .487 .56 1.766 -.377 1.864l-.116 .006h-16c-1.028 0 -1.387 -1.364 -.493 -1.87a3 3 0 0 0 1.472 -2.063l.021 -.143l.001 -2.97a8 8 0 0 1 3.821 -6.454l.248 -.146l.01 -.043a3.003 3.003 0 0 1 2.562 -2.29l.182 -.017l.176 -.004z' stroke-width='0' fill='currentColor'%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E");
  -webkit-mask-image: $image;
  mask-image: $image;
}

.button {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  font-weight: bold;
  border: 0;
  cursor: pointer;
  color: #fff;
  background: #000;
  border-radius: 6px;
  height: 40px;
  min-width: 50px;
  padding: 0 10px;
}

.button:hover {
  color: gold;
}

Użycie filtrów

Jeżeli ikonka wrzucona jest do html jako element img, wtedy możemy posłużyć się filtrami:


<img src="ikona.svg" class="icon">

.icon {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background: url(...) center / cover no-repeat;
  text-indent: -999px;
  overflow: hidden;
}

.icon:hover {
  filter: invert(42%) sepia(93%) saturate(1400%) hue-rotate(316deg) brightness(90%) contrast(120%);
}
Ikonka Ikonka

Bardzo niezręczna technika, ale czasami trzeba po nią sięgnąć. Dobór koloru najlepiej wykonać za pomocą debuggera.

Użycie mix-blend-mode

Kolejna technika polega na użyciu dodatkowej warstwy z mix-blend-mode. W poniższym przykładzie użyłem elementu ::before:


<span class="icon"></span>

.icon {
  border-radius: 50%;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background: url(icon-link.svg) center / contain no-repeat;
  text-indent: -9999px;
  overflow: hidden;
  display: inline-block;
  position: relative;
}

.icon:hover::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  z-index: 1;
  pointer-events: none;
  mix-blend-mode: plus-lighter;
  background: red;
}
Ikonka Ikonka

W powyższym przykładzie pierwsza ikona ikona jest okrągła, więc kolorującą warstwę łatwo można było przyciąć za pomocą border-radius i overflow:hidden.

Przy bardziej nieregularnych kształtach warstwę kolorującą można przyciąć za pomocą maski:


.card {
  width: 600px;
  height: 530px;
  background: url(card.png) center / contain no-repeat;
  text-indent: -9999px;
  overflow: hidden;
  display: inline-block;
  position: relative;
}

.card:hover::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  z-index: 1;
  pointer-events: none;
  mix-blend-mode: hue;
  background: red;
  -webkit-mask: url(card.png) center / contain no-repeat;
  mask: url(card.png) center / contain no-repeat;
}
Ikonka

Technika o tyle fajna, bo wystarczy takie ::before złapać w edytorze i za pomocą strzałek dobrać sobie odpowiednie mix-blend-mode i ewentualnie zmienić kolor takiej warstwy.

Ostatnia technika

Co mi przychodzi jeszcze do głowy? Gdy powyższe techniki zawiodą można by się pokusić o przetwarzanie kodu svg przez serwer. Takie zabawy robiłem w tym repozytorium: https://github.com/kartofelek007/svg-colors. Nigdy tego realnie nie zastosowałem, ale działać działa.